Coaching Jongeren

Sport en beweging is voor elk mens belangrijk, maar zeker voor kinderen/jong volwassenen in kansarme situaties.

Sport en beweging is een hele goede manier om je af te reageren en aan een goede gezondheid te werken, zowel lichamelijk als geestelijk. Dit zijn algemeen bekende en bewezen stellingen.

Recent was ik werkzaam als Groepsleider/Pedagogisch medewerker bij een instelling waar kinderen, met diverse complexe gedragsproblematiek, na tussenkomst van de rechtbank, intern worden opgevangen. Met deze kinderen ben ik steeds naar de sportschool gegaan en heb ze daar in kleine groepen begeleid tijdens een fitness training. Dit werd door de jongeren als zeer positief ervaren.

De persoonlijke aandacht, het sportief bezig zijn, de resultaten die ze behaalden. Dit resulteerde in rustiger gedrag doordat ze hun energie kwijt konden, nuttige tijdsbesteding, het samenwerken en meer zelfvertrouwen.